Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan

Återbäringsräntan i Nya och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks från och med den 1 april till 7 procent före skatt och kostnadsavdrag.
 
- Återbäringsräntan ska spegla den långsiktiga avkastningen på bolagens tillgångar. Sänkningen är en anpassning till den lägre avkastningen beroende på börsnedgången under senare delen av 2000 och under 2001 samt vår bedömning av utvecklingen det närmaste året, säger Bo Rennermalm, chefaktuarie på SEB Trygg Liv.
 
Återbäringsräntan ligger idag på 12 procent.
 
För ytterligare information, kontakta:
 
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54