Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv gör det enklare för kunden förstå försäkringsvillkor

Som första livförsäkringsbolag inför SEB Trygg Liv nya regler för hur försäkringsavtalens villkor ska vara utformade
 
Enligt den förändrade försäkringsrörelselagen ska kundens rättigheter och skyldigheter tydligare framgå i försäkringsvillkoren än vad som varit fallet tidigare. Lagförändringarna träder i kraft senast den 1 januari 2002, men SEB Trygg Liv börjar tillämpa de nya reglerna redan från den 1 januari 2001.
 
Ambitionen med förändringen är att villkoren ska vara lättare att förstå för kunderna. De är mer pedagogiskt utformade och skrivna på ett modernare språk. Villkoren bifogas försäkringar som tecknats efter den 1 januari 2001 i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
- Alla förändringar som underlättar för våra kunder att förstå krångliga lagtexter välkomnar vi. Därför har vi valt att som första livbolag införa förändringarna redan nu, säger Claes Bergwik, jurist på SEB Trygg Liv.
 
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har fler än 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 800 000 e-bankskunder i sju länder. SEB har nyligen startat aktiemäkleri på nätet, SEBdirect, i Tyskland och startar i början av 2001 e-banking i England och Norge. Läs mer om SEB: www.seb.se