Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB startar två företagsobligationsfonder

Fonderna investerar i företagsobligationer varav 50 procent i USA och 50 procent i Europa. Investeringarna sker i obligationer utgivna av företag med god kreditvärdighet. Historiskt sett har dessa investeringar givit en hög avkastning med låg risk.
 
För att erbjuda kunderna bästa möjliga förvaltning av de båda obligationsfonderna har SEB Invest ingått ett rådgivningsavtal med Wellington Management Company. Ansvarig förvaltare på SEB Invest är Arne Boberg.
 
- Många kunder har efterfrågat ett investeringsalternativ till den europeiska stats- och bostadsobligationsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i takt med att den europeiska företagsobligationsmarknaden utvecklats nu har möjlighet att erbjuda detta alternativ, säger Thomas Kristiansson, chef ränte- och valutaförvaltningen, SEB Invest.
 
Wellington Management är en av Amerikas äldsta och största oberoende kapitalförvaltare. Företaget fokuserar enbart på kapitalförvaltning för institutionella investerare runt om i världen. Per den 30 juni 2001 ansvarade Wellington för över 295 miljarder US dollar i förvaltningstillgångar.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Kristiansson, chef ränte- och valutaförvaltning, SEB Invest, 08-788 62 45,
070-495 00 86
Anna Selberg, informationsansvarig SEB Investment Management & Life, 08-785 11 46,
070-763 81 54