Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB startar ny fond - globalfond med högre risk

SEB utökar nu sitt chans-/riskutbud med en global aktiefond som heter SEB Lux Equity Fund - Global Chans/Risk. Fonden är en ren aktiefond som investerar globalt. Fonden investerar i mellan 20 och 40 bolag, vilket är ungefär hälften av vad en traditionell globalfond investerar i. Färre bolag gör att risknivån blir något högre än normalt inom den riskkategori fonden tillhör, men innebär också att möjligheten till bättre avkastning ökar.
 
- Våra kunder har under en längre tid efterfrågat fonder med högre risk och speciellt med global inriktning. Därför har vi nu valt att starta en ny fond inom chans/riskfamiljen. SEB global chans/risk blir den sjätte fonden inom den här kategorin, säger Jan Palmberg, chef SEB Fonder.
 
Fonden kan placera i olika branscher och är inte knuten till någon specifik geografisk region. Detta ger fonden möjlighet att investera i de branscher som har bäst värdetillväxt. Förvaltare är Johan Holmsved som arbetar i London.
 
SEB Global chans/risk kommer att säljas i Sverige, Norge och Finland och har en förvaltningsavgift på 1,75 procent.
SEB har sedan tidigare fem fonder med högre risk inom chans/riskfamiljen:

Nordamerika Chans/Riskfond, Sverige Chans/Riskfond, Sverige Småbolag Chans/Riskfond, SEB Lux C S - Europe Chans/Risk och SEB Lux Equity Fund - Japan Chans/Risk.
 
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har fler än 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 720 000 e-bankskunder i sju länder. SEB har nyligen startat aktiemäkleri på nätet, SEBdirect, i Tyskland och startar i början av nästa år e-banking i England och Norge. Läs mer om SEB: www.seb.se