Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ökar sitt ägande i den Polska banken BOS

Ett ökat ägande i BOS är helt i linje med SEB:s strategi att växa i Europa. Tillsammans med den andra stora ägaren, en polsk miljöfond, kommer SEB att fortsätta utveckla BOS. Målet är att ytterligare stärka BOS ledande ställning vad gäller finansiering av miljöinvesteringar i Polen samt bygga upp en stark position som bank till skandinaviska företag aktiva i Polen.


BOS är en av de 15 största bankerna i Polen med ett börsvärde på cirka 2,3 miljarder kronor. Verksamheten är riktad mot både privatpersoner och företag. Per den sista december 2000 hade BOS en balansomslutning motsvarande 11,3 miljarder kronor, 1 680 anställda och 52 kontor. Huvudkontoret ligger i Warsawa.


SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 850 000 Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 123 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 910 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 21 500. Läs mer om SEB: www.seb.se