Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB investerar i Arcot Systems, ett företag med säkra elektroniska transaktioner

Arcot Systems, Inc., den ledande leverantören av "smarta kort i mjukvara", som ger säker digital identifiering för sekretess och säkerhet vid transaktioner över Internet och inom stora företagsnät, meddelade idag att SEB beslutat göra en strategisk investering i Arcot.
 
- SEB ser Internettransaktioner som en central teknologi när vi går vidare och fortsätter expandera geografiskt. Utmaningen är att utnyttja denna teknologi utan att göra minsta avkall på transaktionssäkerheten, sade Carl Sundvik, VD för SEB e-Invest. Arcots lösning är intressant genom att den erbjuder säkerhetsnivåer som är jämförbara med hårdvarulösningar som smart cards.
 
- Vi är mycket glada åt SEB:s investering. SEB är kända för att ha kommit långt i planeringen och genomförandet av lösningar för e-business. Deras beslut visar att vår verksamhet och vår teknologi erbjuder ett mervärde, sade Elis Nemes, VD för Arcot International. Vi förväntar oss att vår mjukvarubaserade lösning av behörighetskontroll får snabb och stark acceptans i Europa, där säkerheten har hög prioritet
 
Arcot Systems
Arcot Secure Digital Identities erbjuder kraftfull behörighetskontroll och säkra digitala underskrifter inom företagsnät och på Internet. Det är bara Arcot som kan erbjuda en mjukvarubaserad lösning oavsett datasystemets utformning, plats och tidpunkt, för användare som kräver rörlighet, säkerhet och enkelhet. Ledande företag inom finansvärlden, sjukvården och e-handeln använder Arcot Secure Digital Identities för att garantera sekretess och minska risken för bedrägerier. Arcot Secure Digital Identities har valts av ett brett urval företag, exempelvis Posten i Sverige, First Union, Bechtel, Union Pacific och Medicity. Mer information om Arcot finns på www.arcot.com
 
SEB
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har fler än 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 850 000 e-bankskunder i sex länder. SEB startade nyligen aktiemäkleri på nätet, SEBdirect, i Tyskland och startar e-banking i England och Norge under året. Läs mer om SEB: www.seb.se