Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB första och enda nordiska clearingmedlem på Eurex

SEB är första och enda nordiska aktör som blir fullvärdig clearingmedlem på Eurex, världens ledande elektroniska derivatbörs. Nyordningen innebär att fondkommissionärer och andra finansiella institutioner som inte är fullvärdiga medlemmar kan göra sina Eurexaffärer genom SEB.
 
- Vi kommer som fullvärdig clearingmedlem närmare börsen och kan då ge våra kunder en bättre och fullständig service. Vi kan erbjuda våra kunder en global clearing som innebär ett enda centralt konto och en bekräftelse för kundens samtliga affärer, säger Ulla Nilsson, chef för SEB Futures.
 
För ytterligare information, kontakta:
Ulla Nilsson, chef SEB Futures, +44 207 248 09 76
Annika Bolin, chef SEB Merchant Banking, 08-506 232 82