Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB först med optionsrättsfond i PPM:s utbud

- Många kunder har efterfrågat en optionsrättsfond i premiepensionsvalet och nu finns möjlighet att byta till en, säger Jan Palmberg, chef fonder, SEB Invest & Fonder.
 
Fonden handlar huvudsakligen med marknadsnoterade teckningsoptioner (warrants) i europeiska bolag, men även i aktier. Med hjälp av den så kallade hävstångseffekten i optioner och teckningsoptioner kan fonden ge högre avkastning än en vanlig fond. Fonden är en högriskfond, men samtidigt finns möjlighet att placera i räntebärande papper. Detta medför att hävstångseffekten kan begränsas, exempelvis vid kraftiga nedgångar på marknaden.
 
- Opportunity Europe passar den som vill placera en del av sitt val i en fond med fokus på Europa och som är villig att ta större risk. En högriskfond bör utgöra 5-10 procent av det totala sparandet, säger Jonas Romlin, förvaltare SEB Lux Equity Fund - Opportunity Europe.
 
Fonden är Luxemburgregistrerad, vilket bland annat innebär att fondens utdelning kan återinvesteras direkt i fonden.
Fonden är SEB:s tjugonde PPM-fond. Fondens premiepensionskod är 846 949.
 
För ytterligare information, kontakta:
Jonas Romlin, förvaltare SEB Invest & Fonder, 08-506 246 10
Anna Selberg, informationsansvarig Investment Management & Liv 070-763 81 54