Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: FöreningsSparbanken och SEB skapar europeisk finanskoncern

Den nya koncernen får 35 000 anställda, varav 19 000 i Sverige, ett förvaltat kapital om 1 300 miljarder kronor och ett samlat börsvärde om cirka 150 miljarder kronor. Samgåendet sker genom en legal fusion mellan FöreningsSparbanken och SEB som jämbördiga parter. Samgåendet kräver tillstånd från berörda myndigheter.


- Samgåendet stärker FöreningsSparbankens lokala kraft inom företagsverksamheten tack vare SEB:s breda kompetens och internationella nätverk. Samtidigt förstärks FöreningsSparbankens närvaro i storstadsregionerna till förmån för våra kunder tack vare SEB:s kontorsstruktur, säger FöreningsSparbankens styrelseordförande Göran Collert.


- Genom att tillvarata den nya koncernens samlade erfarenheter, kompetens och finansiella styrka får vi bättre möjligheter att växa i Europa, säger SEB:s styrelseordförande Jacob Wallenberg.

Kunderbjudandet förstärks i Norden. Bankernas kompletterande distributionskanaler gör det möjligt att vidareutveckla en konkurrenskraftig lokalt förankrad bank med heltäckande produkter och tjänster för privatpersoner, företag, kommuner och organisationer.


- Vi kompletterar varandra väl och kommer med tillskottet av SEB:s kontorsnät att öka den lokala tillgängligheten till bankservice. Detta kommer att gynna kunderna, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson Hedberg.


Kunderna, såväl privatpersoner som företag och institutioner får bättre service, tillgänglighet och ett mer konkurrenskraftigt och bredare utbud av produkter och tjänster, även från andra leverantörer. Detta innebär bättre förutsättningar för en långsiktig lokal närvaro på kontorssidan, säkerställd internationell kompetens och lägre priser.

Samgåendet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 2,5-3,0 miljarder kronor, främst på central nivå, inom IT, inom produktbolagen men även till följd av överlappande kontorsnät. Inga uppsägningar kommer att ske till följd av samgåendet. Antalet anställda beräknas dock minska med 2 000 personer under en treårsperiod, vilket förväntas ske genom naturlig avgång.


Samgåendet innebär också att den nya koncernens internationella närvaro kan förstärkas. Fortsatt europeisk expansion sker från en bas i Norden, Östersjöområdet och Tyskland. Tillväxttakten kan ökas på befintliga marknader och några av den koncernens mest attraktiva erbjudanden, såsom e-banking och investeringsprodukter för finansiellt aktiva kunder, kan introduceras i nya länder.


SEB:s VD och koncernchef Lars H Thunell betonar internettjänsternas betydelse:
-Tillsammans befäster vi våra framgångar på e-bankingområdet där vi båda är världsledande. Genom samgåendet frigörs resurser till utveckling så att vi även i framtiden kan erbjuda kunderna de bästa finansiella tjänsterna. Detta innebär också att vi kan exportera vårt kunnande och starta fler verksamheter på nya marknader.

Styrelsen får två Co-chairmen, där Göran Collert är legal ordförande fram till bolagsstämman 2003, då Jacob Wallenberg föreslås bli ordförande. VD och koncernchef blir Lars H Thunell och ställföreträdande koncernchef blir Birgitta Johansson Hedberg.
Presskonferens
med anledning av samgåendet hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 10:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter.


Analytikerkonferens
hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 15:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter. Konferensen kan avlyssnas på telefon +44 (0)20 8781 0562 (reservnr +44 (0)20 8781 0563).

Konferensen kan avlyssnas i efterhand under en vecka på telefon +44 (0)20 8288 4459 kod 69 69 32.


Välkomna!

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.