Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Per Anders Fasth ny chef för Investor Relations i SEB

Per Anders Fasth har bland annat varit ställföreträdande chef för SEB Enskilda Banken med ansvar för privatkunder samt ansvarig för Strategi och Förvärv inom SEB Asset Management. Han har också varit ansvarig för att leda arbetet med den tyska dotterbanken BfG :s (numera SEB AG) omstruktureringsprogram under 2000.
 
Per Anders Fasth tillträder den 1 november.
 
Nuvarande chefen för Investor Relations Lotta Treschow blir Senior Advisor inom IR-funktionen fram till den 1 april nästa år då hon går i pension.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Per Anders Fasth, telefon 08-763 95 66
Lotta Treschow, chef IR-funktionen, telefon 08-763 95 59
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, telefon 08-763 81 25, 070-763 81 25