Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökningen av hushållens lån - den högsta på 5 år

Under andra kvartalet 2001 ökade utlåningen till hushållen med 28 miljarder eller 3 procent, jämfört med föregående kvartal. Det är den högsta ökningen under de drygt 5 år som Sparbarometern gjorts. Jämfört med samma period förra året var ökningen 9 procent, vilket är en av de högsta årsförändringarna under de senaste åren. Det framgår av SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2001.
 
Under andra kvartalet ökade hushållens finansiella tillgångar med 129 miljarder jämfört med föregående kvartal. Ökningen i hushållens aktieportföljer stod för 29 miljarder. Under de två månader som gått sedan andra kvartalets slut har dock aktiekurserna fallit tillbaka till samma nivå som vid utgången av första kvartalet. Nysparandet var 39 miljarder, vilket är en ökning med 2 miljarder jämfört med föregående kvartal. Den växande utlåningen gör att nettosparandet sjunker jämfört med föregående kvartal.
 
- Ser man på den årliga ökningstakten i utlåningen till hushållen är vi tillbaka på den tidigare toppnoteringen i mars 2000. Ökningen härrör främst från lån till bostadsrätter och småhus. Eftersom småhuspriserna nu har stagnerat så kommer ökningstakten antagligen att avta. Utvecklingen ser därför inte allvarlig ut såvida vi inte skulle gå in i en djup lågkonjunktur med kraftigt fallande småhuspriser och hög arbetslöshet, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Sparandestocken uppgick den 30 juni till 2 772 miljarder kronor, en ökning med 4,8 procent jämfört med föregående kvartal. Trenden med ett ökat trygghetssparande fortsätter. Premiepensionssparandet står för den största ökningen med 47 procent, därefter försäkring som ökade med 12,7 procent, fonder med 5,7 procent, direktägda aktier med 5,3 procent och bankinlåning med 2,8 procent. Som enskild sparform står försäkringar för den största andelen av den totala sparandestocken, 34 procent, vilket är en relativ ökning jämfört med föregående kvartal.
 
Sparandet, exklusive direktägda aktier, fördelar sig mellan de olika aktörerna enligt följande: SEB är störst med en marknadsandel på 18,4 procent, följt av Föreningssparbanken som har 18,1 procent. Därefter kommer Skandia med 15,1 procent, Handelsbanken 13,3, Nordea 12,5 och Länsförsäkringar 6,5 procent.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Anna Selberg, informationsansvarig Investment Management & Life, 08-785 11 46, 070-763 81 54