Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lägre tillväxt och högre inflation

Effekterna av den amerikanska hårdlandningen sprider sig. SEB skriver ned tillväxten i Eurozonen i år till 2,3 procent, samtidigt som inflationsprognosen höjs till 2,4. Eftersom inflationsimpulserna i hög grad är tillfälliga, räknar vi med att ECB fortsätter att sänka, till 4,0 procent, innan årets slut. Det framgår av SEB:s senaste konjunkturrapport som presenterades på tisdagen.
 
Den amerikanska ekonomin är dock nära en vändpunkt. Fed sänker ytterligare 50 punkter, till 3,5 procent. Vi står fast vid vårt tidigare U-scenario, vilket betyder en långsammare tillväxtuppgång än konsensus. BNP-ökningen blir 1,9 procent i år och 2,3 nästa år.
 
Börserna har bottnat, men uppgången blir slagig och måttfull. Obligationsräntorna i världen rör sig långsamt uppåt. Dollarn förblir stark, och vi tror inte längre på någon eruo-appreciering i år. Yenen försvagas ytterligare.
 
Sverige drabbas förhållandevis hårt av den internationella avmattningen. Telekomsektorns och Ericssons problem förstärker nedgången. Fortsatt god utveckling av disponibelinkomsterna ger dock visst stöd. Tillväxten i år stannar vid 2,2 procent; nästa år stiger den till 2,6.
 
Inflationen har stigit snabbt, på grund av den svaga kronan och en rad tillfälliga effekter. Inflationstakten ligger kvar över 2,5 procent under det närmaste halvåret, nästa år faller den skarpt när engångseffekterna klingar av.
 
Riksbanken kläms mellan högre inflation och lägre tillväxt. Hotet är inflationsförväntningarna; skulle dessa stiga påtagligt, upp till över 2,5 procent och ligga kvar där, måste Riksbanken skärpa politiken.
 
Sveriges ekonomi i siffror


  1999 2000 2001 2002
BNP* 4,1 3,6 2,2 2,6
Privat konsumtion* 3,8 4,1 2,1 2,7
Arbetslöshet (%) 5,6 4,7 4,1 4,0
KPI* 0,3 1,3 2,5 2,0
UND1X* 1,4 1,4 2,6 1,8
Timkostnadsökning* 3,4 3,8 4,1 4,1
Export* 5,9 9,8 2,7 6,0
Import* 4,3 9,7 2,5 6,5
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Klas Eklund, chefekonom SEB, 08-763 80 88, 070-763 80 88
Håkan Frisén, chef ekonomisk analys, 08-763 80 67, 070-763 80 67
Boo Ehlin, presschef, 08-763 85 77, 070-763 85 77