Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under tredje kvartalet 2001 och hur det fördelar sig mellan försäkringssparande, fondsparande, banksparande, aktier m.m. Hushållens tillgångar och skulder kommer att redovisas liksom ny upplåning. Periodens trender på fondmarknaden redovisas också.
 
SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelen för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur den förändrats sedan föregående kvartal.
 
Anders Mossberg, vice VD i SEB och VD i SEB Trygg Liv, presenterar Sparbarometern tillsammans med SEB:s privatekonom Gunilla Nyström och Jan Palmberg, chef för Fonder på SEB Invest.
 
Tid: onsdag 14 november kl. 10.30
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
Välkomna!
 
Anna Selberg
Informationschef SEB Trygg Liv
Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se