Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern redovisar hur de svenska hushållens totala tillgångar utvecklats under fjärde kvartalet 2000. Hur de fördelar sig mellan bland annat fondsparande och banksparande. SEB:s Sparbarometer fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelen för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur den förändrats sedan föregående kvartal.
 
Anders Mossberg, chef för Investment Management & Liv, presenterar Sparbarometern tillsammans med SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Tid: fredag 9 mars kl. 10.30

Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
Välkomna!
 
Anna Selberg
Informationsansvarig Investment Management & Liv
Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54