Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens aktieinnehav minskade med 141 miljarder första kvartalet 2001

Sparandestocken exklusive direktägda aktier uppgick den 31 mars 2001 till 2 087 miljarder kronor, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående kvartal. Sparandet fördelar sig mellan de olika aktörerna enligt följande: SEB är störst med en marknadsandel på 18,8 procent, följt av FöreningsSparbanken som har 17,9 procent. Därefter kommer Skandia med 15,1 procent, Nordea 12,5, Handelsbanken 13,3 och Länsförsäkringar 6,5 procent.
 
När det gäller nysparandet ökade bankinlåningen, vilket är brukligt första kvartalet. Även nysparandet i försäkring var positivt, även om försäkringsstocken minskade till följd av sjunkande aktiekurser. Försäkringar står för den största andelen av sparandestocken, 33 procent. Nysparandet i de statliga sparformerna, som är helt ränterelaterade, ökade - framförallt Riksgäldsspar.
 
Utlåningen till hushållen ökade jämfört med första kvartalet 2000 med 7,7 procent till 954 miljarder, vilket ger en något högre ökningstakt jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period minskade hushållens tillgångar med 14 procent. Exklusive direktägda aktier var minskningen 3,3 procent.
 
- Utlåningen till hushållen har fortsatt att öka men trenden är att ökningstakten avtar jämfört med toppnoteringen i mars 2000. Samtidigt som lånen ökat har tillgångarna fallit till följd av börsnedgången. Hushållen har dock tagit konsekvensen av börsnedgången och ökat sitt nysparande, framförallt trygghetssparandet, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Anna Selberg, informationsansvarig Investment Management & Life, 08-785 11 46, 070-763 81 54