Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens aktieinnehav minskade med 116 miljarder kronor under 2000

Sparandestocken uppgick den 31 december 2000 till 2 890 miljarder kronor. SEB och FöreningsSparbanken har vardera en marknadsandel på 19,2 procent. Skandia har 15,1 procent, Nordea 12,5, Handelsbanken 9,1 och Länsförsäkringar 6,6 procent.
 
Alla sparformer utom de statliga minskade under fjärde kvartalet 2000. Förklaringen är i första hand sjunkande aktiekurser. Sparandet i fonder står för den största minskningen, -10 procent. Försäkringar och direktägda aktier stod för huvuddelen av sparandet (32 respektive 26 procent).
 
Hushållens tillgångar (exklusive direktägda aktier och fastigheter) minskade under fjärde kvartalet 2000 med 80 miljarder kronor. Nysparandet var, som brukligt det fjärde kvartalet, negativt, -22 miljarder, och värdeminskningen 58 miljarder kronor. Hushållens aktieinnehav beräknas under samma tid ha minskat med 105 miljarder.
 
Utlåningen till hushållen ökade jämfört med fjärde kvartalet 1999 med 7,4 procent till 936 miljarder. Hushållens tillgångar - exklusive direktägda aktier - ökade under samma tid med 3,5 procent. Inklusive direktägda aktier minskade hushållens tillgångar med 1,3 procent.
 
- Hushållen har fortsatt att låna till konsumtion, men ökningstakten har avtagit. Samtidigt som lånen ökat har tillgångarna fallit till följd av börsnedgången. Trots detta har hushållen en god balansräkning. De finansiella tillgångarna är mer än dubbelt så stora som hushållens skulder, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 6581, 070-762 1534
Anna Selberg, informationsansvarig Investment Management & Liv, 08-785 1146, 070-763 8154