Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gunilla Nyström SEB:s nya privatekonom

 Den viktigaste privatekonomiska frågan är individens allt större ansvar för sin framtida ekonomiska ställning. Och där hoppas jag som ny privatekonom kunna hjälpa våra kunder och även andra med råd och fakta, säger Gunilla Nyström.
 
Vid en pressträff i dag redovisade Gunilla Nyström och SEB:s avdelning för Privatekonomi egna beräkningar om hur tjänstepensionen slår för olika yrkesgrupper.
 
Nu förändras inte enbart det allmänna pensionssystemet - även tjänstepensionssystemet innehåller numera helt eller delvis en premiereservdel som individen själv måste bestämma över. Tjänstepensionen är viktigare ju högre lön du har.
 
Kunskapen om tjänstepensionens olika avtal är låg. Beräkningarna visar att:
  • för en höginkomsttagare kan tjänstepensionen stå för mer än halva den framtida pensionen,
  • tjänstemän, bankanställda och statsanställda har oavsett lönenivå den bästa pensionen de fem första åren,
  • för låg- och medelinkomsttagare har kommunanställda pch privatanställda LO-arbetare den bästa tjänstepensionen sett över hela pensionärstiden
För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Viveka Hirdman Ryrberg, SEB Trygg Liv, 08-785 11 70
Anna Selberg, informationsansvarig, Investment Management & Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54