Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt stark tillväxt i Baltikum - återhämtning i Polen

Estland och Polen står först i ledet till ett EU-medlemskap, anser SEB:s ekonomer
 
Östersjöekonomierna Estland, Lettland, Litauen och Polen går mot en stark tillväxt under 2001 och 2002 trots att den internationella efterfrågan är något svagare. Estland och eventuellt Polen kan bli medlemmar i EU tidigast 2004. Det visar Baltic Outlook - SEB:s konjunkturrapport för de baltiska länderna och Polen.
 
De negativa följderna av USA-inbromsningen och det globala börsfallet blir begränsade för de baltiska länderna och Polen. Det beror på att aktiesparandet i länderna är lågt, exporten till USA är liten samt att måttfulla effekter väntas i Västeuropa.
 
Estlands tillväxt blir balanserad under perioden. Den ökade exporten ligger bakom återhämtningen från den ryska krisen. Men även inhemsk efterfrågan har utvecklats bra och nu tar investeringarna fart. Hög arbetslöshet är ett problem. BNP ökar med 5,5 procent i år och 5 procent nästa år, enligt rapporten. Stabilt politiskt läge inför nästa parlamentsval.
 
Lettlands ekonomi har en jämnt fördelad tillväxt och låg inflation. Exporten har inte ökat lika kraftigt som i övriga Baltikum. Stramare finanspolitik medför att bytesbalansunderskottet dämpas något. Tillväxten beräknas bli 4,5 till 5 procent de närmaste åren. Det politiska läget är instabilt och regeringen kan spricka.
 
Litauen repar sig sakta från Rysslandskrisen med ökad export som drivkraft. Ingen risk för devalvering när litas knyts till euron nästa år. BNP beräknas växa med 3,5 procent i år och 4,5 procent nästa år. Risken är stor för nytt regeringsskifte.
Polens strama penningpolitik har kylt av den inhemska efterfrågan. Inflationen faller och bytesbalansunderskottet minskar. Stora räntesänkningar är att vänta. Tillväxten ökar med 4 procent i år och 5 procent nästa år.