Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt ljust för Baltikum - långsam återhämtning i Polen

SEB:s ekonomiska och politiska konjunkturrapport för de baltiska länderna och Polen - Baltic Outlook - visar hur olika Estland, Lettland och Litauen utvecklas i jämförelse med Polen.
 
Den starka tillväxten mattas endast måttfullt i Estland och Lettland de närmaste åren, medan Litauens relativt sett svagare tillväxttakt ökar. Skälet är främst stärkt inhemsk efterfrågan. Estland och Lettland har redan farten uppe på hemmamarknaden.
 
Polen är i ett känsligare läge eftersom landet befinner sig i en skarp, inhemskt initierad konjunktursvacka i kombination med ökande budgetproblem. En stor del av exporten går dessutom till Tyskland där tillväxten väntas bli svag i år och nästa år.
Estlands tillväxt vilar på stabil grund och BNP ökar med i snitt 5 procent 2001-2003. Den snabba uppgången i inflationen bryts. Fortsatt politisk stabilitet.
 
Lettland uppvisar överraskande styrka i tillväxten, som dock dämpas från 6,5 till 5,5 procent de kommande åren.
 
I Litauen inleds i år en period av god tillväxt. Inflationen förblir låg och arbetslösheten hög. Tillväxt på i snitt 5 procent 2001-2003.
 
Polens tillväxt faller drastiskt i år vilket försämrar budgetläget. En finanspolitisk åtstramning hämmar återhämtningen. BNP på i snitt 3 procent åren 2001-2003.
 
SEB äger tre baltiska banker; Eesti Ühispank med 390 000 kunder, 94 000 e-bankskunder och 64 kontor i Estland, Latvijas Unibanka med 318 600 kunder, 40 000 e-bankskunder och 70 kontor i Lettland samt Vilniaus Bankas med 280 000 kunder, 36 000 e-bankskunder och 57 kontor i Litauen. SEB äger 46 procent av aktierna i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska, BOS. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information:
Mikael Johansson, Baltikumanalytiker och ansvarig redaktör, 08-763 80 93, 070-372 28 26