Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

FöreningsSparbanken och SEB anmäler samgåendet till EU-kommissionen

FöreningsSparbanken och SEB har nu lämnat in konkurrensanmälan om förslaget till samgående mellan de bägge bankerna till EU-kommissionen. Därmed kan kommissionens formella granskning av samgåendet inledas.
 
EU-kommissionens slutliga ställningstagande beräknas komma tidigast i slutet av juli. Om Kommissionen bestämmer sig för att göra en fördjupad granskning av samgåendet kommer den att fatta ett slutligt beslut senast i november.
 
För ytterligare information kontakta


FöreningsSparbanken SEB
Nils-Fredrik Nyblaeus, Lars Gustafsson,
Integrationsansvarig Integrationsansvarig
tfn 08-5859 2532 tfn 08-22 19 00
Staffan Salén, Gunilla Wikman,
Chef information och IR Koncerninformationschef
tfn 08-5859 2779, 0705-31 01 11 tfn 08-763 81 25, 070-763 81 25
Mer information om respektive bank återfinns på www.foreningssparbanken.se och www.seb.net, samt om fusionsförberedelserna på www.sebswedbank.aboutmerge.com.