Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

EU:s granskning av det föreslagna samgåendet mellan FöreningsSparbanken och SEB fortsätter under hösten

EU-kommissionen har idag meddelat att den beslutat inleda en fördjupad granskning av det föreslagna samgåendet mellan SEB och FöreningsSparbanken. Kommissionens slutliga beslut i konkurrensärendet väntas i slutet av november.
 
De extra bolagsstämmor i de båda bankerna, vid vilka det föreslagna samgåendet skall föreläggas aktieägarna för beslut, planeras hållas under det fjärde kvartalet i år.
 
"Ärendet är stort och vi har förståelse för att EU-kommissionen vill göra en grundlig granskning", säger Nils-Fredrik Nyblæus, integrationsansvarig och CFO på FöreningsSparbanken.
"Vi vill att våra aktieägare ska ha ett så komplett och välunderbyggt underlag som möjligt för att ta ställning till det föreslagna samgåendet, därför har bankerna valt att senarelägga de extra bolagsstämmorna", tillägger Lars Gustafsson, integrationsansvarig och CIO på SEB.
 
För ytterligare information, kontakta:
Einar Frydén, t.f. Presschef FöreningsSparbanken, tel 08-585 902 32 eller 0705-11 00 33
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef SEB, tel. 08-7638125 eller 070-7638125