Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Beslut vid SEB:s extra bolagsstämma idag

Skandinaviska Enskilda Bankens extra bolagsstämma har idag beslutat ändra bolagsordningen så att paragraf 12 utgår. Paragraf 12 innehöll särskilda beslutsregler för ändring av bankens firma. Den extra bolagsstämmans beslut är en bekräftelse på det beslut som togs på ordinarie bolagsstämman den 5 april.
 
För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Wikman, koncerninformationschef tel 070-7638125