Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tillväxtföretag inte främst IT-företag

En undersökning som SEB låtit göra visar att av tillväxtföretagen finns endast en mindre del inom IT- och telekombranschen.
 
Undersökningen visar att endast cirka tio procent av tillväxtföretagen finns inom den så uppmärksammade IT- och telekombranschen. De branscher med flest antal tillväxtföretag är parti- och detaljhandel med 28 procent och företagstjänster/konsult-verksamhet står för 13 procent. Det framkommer också att 80 procent av tillväxtföretagen är självfinansierade och att företagens största problem är att rekrytera och behålla personal.
 
Enligt undersökningen finns det sju kritiska faktorer i undersökningen för att ett tillväxtföretag ska bli framgångsrikt: förmågan att rekrytera och behålla personal, rätt kontaktnät på nya marknader, en sund och god företagsfinansiering, rätt ställningstagande till företagsförvärv, rätt ställningstagande om och inför börsintroduktion, en effektiv och sund ekonomistyrning samt ett effektivt IT-stöd.
 
Sedan den 1 september i år har SEB speciella Tillväxtcenter, som ska hjälpa tillväxtföretag att lyckas långsiktigt. De finns i Stockholm, Göteborg och Lund. Charlotte Hagberg, tidigare regionchef för kontorsrörelsen i södra Sverige, är chef för affärsenheten Tillväxtföretag.
 
- Undersökningen är ett av de medel vi använt för att ta reda på tillväxtföretagens speciella behov. Vår ansats är att fokusera och erbjuda tjänster inom de sju områden som tillväxtföretagen pekade ut. På våra Tillväxtcenter har medarbetarna specialkunskap om tillväxtföretag och tillgång till ett bredare kontaktnät inom det segmentet än vad traditionella bankmän har, säger Charlotte Hagberg.
 
SEB räknar med att det idag finns cirka 2 500 tillväxtföretag i Sverige. SEB:s definition av ett tillväxtföretag är ett företag med en omsättning på minst 10 miljoner kronor och som under två år i följd haft en omsättningsökning på minst 25 procent.
Undersökningen är gjord av SIFO.
 
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 700 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland samt e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se