Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Team SEB bygger ny båt i Sverige och upprättar träningsläger i Portugal vintern 2000/2001 för segelutveckling

Team SEB, med Gurra Krantz som skeppare och sportsligt ansvarig, har beslutat att bygga sin Bruce Farr-ritade tävlingsbåt för Volvo Ocean Race 2001-202 i Sverige. Byggnationen sker under vintern 2000-2001 med beräknad byggstart i september i år och sjösättning samt dop i april nästa år på Nacka Strand, Team SEB:s hemmabas och hemmahamn.
 
Team SEB:s tävlingsbåt byggs av ett internationellt båtbyggarteam, i anläggningar som Team SEB disponerar hos Sune Carlssons Båtvarv i Saltsjöbaden, Stockholm. Samtidigt upprättar Team SEB ett träningsläger i Casscais utanför Lissabon i Portugal med sina två träningsbåtar från sista Whitbread 1997-98, tidigare Silk Cut och Toschiba.
 
Träningslägret vid Atlantkusten ger effektiva utvecklings- och utvärderingsmöjligheter av projektets segelgarderob. Det medför också meningsfull seglingsträning och test av olika system. Tiden i Portugal kommer även att utnyttjas för att tillsätta resterande besättningsmän.
 
Som kommersiellt projekt på sportslig grund samt baserat på intresset för segling och båtliv kommer Team SEB att initiera tre "projekt i projektet" på ideell grund, med syfte att bidra till att öka intresset och skapa bättre förutsättningar för segling och båtliv, i främst Sverige.
 
Team SEB inleder under hösten 2000 en planeringsperiod för samtliga dessa tre projekt, vilka löper under de två åren 2001 och 2002. Under hösten kommer Team SEB också slutförhandla med intresserade företag om övriga partnerskap i projektet, förutom huvudpartnerskapet som i maj i år förvärvades av SEB och som innefattade rätten att namnge såväl projektet som tävlingsbåt och träningsbåtar.
 
Sommaren 2000 ägnade Team SEB främst åt planering av de sportsliga förberedelserna för deltagandet i Volvo Ocean Race 2001-2002. Ett seglingsprogram genomfördes för huvudpartnern SEB:s chefer och medarbetare. Detta för att öka kunskapen om hur projektengagemanget kan utnyttjas av SEB:s olika enheter, för företagsprofilering och marknadsföring samt interna kommunikationsprogram riktade mot de egna medarbetarna.
Under sommaren inleddes en designstudie med den amerikanske båtdesignern Bruce Farr. Han är den båtdesigner som designat de flesta av dagens V.O. 60 båtar och som troligtvis även denna gång anlitas av flertalet syndikat i kommande Volvo Ocean Race. I dialogen med designteamet deltar från Team SEB, förutom Gurra Krantz, främst vaktkaptenen Rodney Arderne. Rodney har inom besättningen ansvar för däckslayout och att fånga upp besättningens erfarenheter vad gäller funktionalitet och specifika krav på båtens utformning, främst på och under däck.
 
Richard Gillis leder det bygglag på cirka 15 man som under vintern bygger Team SEB:s tävlingsbåt. Tekniskt ansvarig inom Team SEB under byggnationen är nya zeeländaren Sam Merch. Sam är sedan många år verksam i Sverige, på Orust, med båtbyggnation i egen regi. Han var även båttekniskt ansvarig i Swedish Match Global Team-projektet.
 
- Med ett träningsläger vid Atlantkusten med de seglingsmässiga förutsättningar som detta innebär, parat med det klimat som Portugal erbjuder under vintern, får vi mycket goda förutsättningar att med våra två likvärdiga båtar genomföra ett effektivt utvecklings- och utvärderingsprogram för vår segelgarderob, säger skepparen och sportsligt ansvarig inom Team SEB, Gurra Krantz. Träningslägret ger självklart rikliga möjligheter till meningsfull seglingsträning. Jag kommer utnyttja vinterns träningsläger för fortsatt besättningsurval.
 
Förutom vaktkapten Rodney Arderne, aktiv i arbetet med båtens praktiska utformning, består Team SEB:s besättning idag av nya zeeländarna Tony Mutter, som är "sailcordinator" och David "Dingo" Rolf som är segelmakare. Dessa båda har ett delat ansvar för utvecklingen av SEB:s segelgarderob. Rodney, Tony och Dingo seglade alla tre med Gurra Krantz i sista Whitbread på Swedish Match-båten. Det gjorde även svensken Magnus Woxén som nu blir en av besättningsmedlemmarna ombord på SEB-båten.
 
Magnus Woxén verkar som trimmare och rorsman och är den inom besättningen som ansvarar för båtens elektroniska kommunikationsutrustning och sänder de fasta och rörliga bilder från båten under tävlingen som tävlingsbestämmelserna kräver. Svensken Johan Larson ingår i dag i besättningen och aspirerar på en plats på fördäcket under Volvo Ocean Race.
 
Nya Zeeländaren Steve Hayels, navigatör på Silk Cut under första delen av sista Whitbread, har också knutits till Team SEB och kommer genom sin databaserade navigations- och väderanalyskompetens att ansvara för program för segelutvärderingen under vinterns träningsläger i Portugal. Han har tidigare bland annat svarat för det amerikanska Americas Cup-projetet "Abracadabras " databaserade tvåbåtstestprogram inför det senaste Americas Cup.
 
Team SEB:s bägge träningsbåtar får nya kolfibermaster eftersom sådana tillåts efter regeländringar i det kommande Volvo Ocean Race, vilket ställer förändrade krav på seglens utformning. En första generationens kolfibermast för V.O.60 har därför redan köpts in av Team SEB från den amerikanska masttillverkaren Omo hundro.
 
- När det gäller vårt beslut inom Team SEB att bygga i Sverige, är det min förhoppning att detta skall gagna svensk båtindustri och att det skall skapa tillfälle för en konstruktiv dialog vad gäller såväl båtdesign som båtbyggnation med den svenska båtindustrins aktörer, säger Gurra Krantz. När det gäller val av segelleverantör jobbar vi inledningsvis med North Sails men också med Quantum i USA. Jag är personligen mycket glad åt vårt överenskomna samarbete med Stefan Winberg på svenska North Sails på Lidingö, då jag genom åren arbetat mycket bra ihop med Stefan.
 
Team SEB inleder under hösten 2000 en planeringsperiod för sina tre "projekt i projektet", vilka genomförs under 2001 och 2002. Ett av dessa tre "projekt i projektet" är en Båtlivs- och seglingspropagandakampanj i samarbete med Båtbranschens Riksförbund. Även Båtägarorganisationerna, Seglarförbundet, Kryssarklubben och Svenska Båtunionen kommer att inbjudas att delta i kampanjsamarbetet, säger Lars Åhrén, promotionansvarig inom Team SEB och tillika ordförande för Sweboat, Båtbranschens Riksförbund. Det är inom ramen för denna kampanj som vi hoppas kunna medverka till ett konstruktivt idéutbyte inom svensk båtindustri, vad gäller båtdesign och båtbyggnation.
 
Ett annat "projekt i projektet" för Team SEB är SeglingsAkademin som bygger på seglingens sociala och fostrande roll och som premierar ungdomar, i grundskolans avgångsklasser, som visat personlig integritet och agerat som föredöme vad gäller mobbning, rasism och skadegörelse i skolan. Utvalda ungdomar från olika skolor, i främst Stockholm och Göteborg, seglar och tränar storbåtssegling under ett par helger ombord på två stora segelbåtar, för att sedan delta i Gotland Runt respektive Gothenburg Offshore Race.
 
Det tredje "projektet i projektet" syftar till en aktivering av kappseglande, vad gäller främst tre grupper; handikappade, ungdomar och seniorer i samarbete med segelklubbar och huvudsakligen Klassförbunden för 2,4 Rm, 2 Kronor och Starbåtar.