Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna rikare samtidigt som de lånar mer pengar


Nysparandet under första kvartalet var rekordstort och uppgick till 27 miljarder kronor. Sedan starten för Sparbarometerns mätningar (årsskiftet 1995/1996) har inget enskilt kvartal uppmätt ett högre sparande.


Fondförsäkring är den sparform som ökar mest. Den har ökat med 14,9 procent jämfört med förra årets fjärde kvartal och sparstocken är nu 186 miljarder kronor.


- Sparandet i fondförsäkring är den klart största sparformen med mer än 60 procent av nysparandet exklusive sparande i direktägda aktier. Trenden att hushållen sparar långsiktigt fortsätter alltså, säger Claes-Johan Thureson, Chef SEB Fonder.


Sparandet i aktierelaterade sparformer är nära dubbelt så stort som det räntebärande. Vid årsskiftet 1995-1996 var sparandet i räntebärande sparformer över 60 procent och det aktierelaterade sparandet knappt 40 procent.


- Hushållen fortsätter att skuldsätta sig samtidigt som det långsiktiga sparandet ökar. Jag bedömer inte att skuldsättningen ännu så länge är oroande. Hushållen har en stark balansräkning samtidigt som inkomsterna ökar, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB:s privatekonom.


Den genomsnittliga fondspararen i SEB har ett fondkapital på cirka 180.000 kronor. Drygt 30 procent av SEB:s kunder månadssparar och det genomsnittliga månadssparandet är 500 kr per månad. Riskbenägenheten i fondsparandet varierar beroende på ålder men män tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor. Av SEB:s kunder gör 30 procent sina fondaffärer via Internet.


Störst marknadsandel på sparandemarknaden har Föreningssparbanken med 20,5 procent, tätt följd av SEB med 20,4 procent. Sedan följer Skandia med 14,7 procent och MeritaNordbanken med 12,9 procent. Handelsbankens marknadsandel ligger på 9,7 procent och Länsförsäkringar har 6,8 procent av sparandemarknaden.