Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Self Trade går samman med Direkt Anlage Bank -SEB:s övervärde i Self Trade-investeringen nu 1,1 miljarder kronor

Den franska internetmäklaren Self Trade går samman med tyska Direkt Anlage Bank. SEB, som är största ägare i Self Trade med 20,4 procent av kapitalet, har beslutat att avyttra sina aktier i utbyte mot ca 3,6 procent av aktierna i Direkt Anlage Bank.

SEB gick in i Self Trade i början av 1999 och aktieinnehavet har ett bokfört värde på cirka 210 Mkr. Dagsvärdet på aktierna i Direkt Anlage Bank är cirka 1,3 miljarder kronor. Det betyder att SEBs övervärde nu är cirka 1,1 miljard kronor.


- Vårt ägande i Self Trade har byggt på en medveten framåtriktad investering där vi förutom att bidra med kapital också bidragit med tekniskt kunnande och management. Det är roligt att se hur SEB kunnat medverka till att bygga en av de ledande internetmäklarna i Europa. Och därmed också skapa mervärde åt våra aktieägare, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef i SEB.


Self Trade
Self Trade, som är noterad på Nouveau Marchè i Paris, har vuxit mycket snabbt och har i dag cirka 35 000 kunder och verksamhet i Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien. Marknadsvärdet på
Self Trade är cirka 8 miljarder kronor.


Direkt Anlage Bank
Direkt Anlage Bank är noterad på Neue Markt i Frankfurt och ägs till 71 procent av Hypo VereinsBank.
I och med affären med Direkt Anlage Bank får internetmäklaren drygt 300 000 kunder och en proformaomsättning på EUR 200 miljoner. DAB har en marknadsandel på 22 procent i Tyskland.


SEB är en finansiell koncern med särskild inriktning på e-banking, sparande och tillväxtföretag. SEB är ett av Nordens största finansiella företag med ett förvaltat kapital på 918 miljarder kronor och en balansomslutning på 1 100 miljarder kronor (per den 30 juni 2000). Koncernen har i dag cirka 20 000 anställda i ett 20-tal länder, 630 kontor i framför allt Sverige, Tyskland och Baltikum samt 620 000
e-bankskunder i sex länder. SEB-koncernen har 4 miljoner kunder.