Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Miljöfond byter index och breddar placeringsinriktningen


SEB:s Miljöfond ändrar i samråd med Världsnaturfonden jämförelseindex till Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI), ett nytt globalt miljöindex.
I indexet ingår cirka 200 storföretag från 22 länder som bedöms utifrån miljöaspekter, socialt ansvar och långsiktig ekonomisk lönsamhet. Förändringen gäller från och med den 1 mars 2000.


SEB:s Miljöfond, som startats i samarbete med Världsnaturfonden, WWF, har 13 000 kunder och ett förvaltat kapital på 560 Mkr. Den ingår i SEB:s ideella fondutbud som rönt en stor efterfrågan av fondkunderna. SEB Fonder AB lämnar varje år ett bidrag till Världsnaturfonden/WWF som motsvarar cirka 1 Mkr.


-För kunderna som investerar i SEB Miljöfond betyder förändringen en bredare placeringsinriktning, fler företag att välja bland, och därmed en minskad risk. Fonden förvaltas med SEB:s analys av regioner, sektorer och företag, säger Carina Björck, förvaltare av SEB Miljöfond.