Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv ger kunderna 9 miljarder kronor i återbäring

Samtidigt görs en extra återbäring (s.k engångsallokering) till ca 600.000 försäkringstagare i Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv på 7 procent av försäkringarnas samlade värde den 1 januari 2000. Det motsvarar drygt 9 miljarder kronor. Den extra återbäringen påförs försäkringsavtalen den 1 april 2000.


-Detta är tredje gången under en femårsperiod som försäkringstagarna i Gamla Livförsäkringsbolaget får extra återbäring, säger Anders Mossberg, VD i SEB Trygg Liv.


Höjningen av återbäringsräntan och återbäringen är möjliga främst beroende på den goda avkastningen på förvaltat kapital, som gett en hög andel icke fördelade vinstmedel (hög konsolidering) i bolaget.