Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB största aktören på sparandemarknaden-Sparande i fondförsäkring står för enda uppgången - övrigt sparande går ned

De sex stora aktörerna har tillsammans 82,6 procent av sparandemarknaden och förvaltar totalt 1 793 miljarder kronor av svenskarnas förmögenhet.
 
Om de statliga sparformerna samt svenskarnas direktägande av aktier, som uppgår till 924 miljarder kronor, räknas med är hushållens totala tillgångar under årets andra kvartal 3 093 miljarder kronor. En nedgång med 37 miljarder kronor sedan årets första kvartal. En nedgång delvis hänförlig till börsutvecklingen.
 
Sparandet i fondförsäkring är den enda privata sparform som ökat under kvartalet. Uppgången är 4 miljarder kronor. SEB är största aktör inom fondförsäkringar och har 29 procent av marknaden.
 
Övriga sparformer har minskat, förutom en tillfällig uppgång för statliga sparformer, som ökat med 3 miljarder kronor.
 
Bankinlåningen minskade med 8 miljarder kronor och privatobligations-stocken med 15 miljarder kronor.
 
-Den största orsaken till det negativa banksparandet beror på att svenska folket har köpt Teliaaktier för 17 miljarder kronor, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB:s privatekonom.
 
Svenskarna fortsätter att låna pengar till konsumtion. Hushållens skuldsättning är 902 miljarder kronor en uppgång med 8 procent sedan samma period föregående år.
 
-Trenden med ökad belåning håller i sig men jag anser inte att skuldsättningen, ännu så länge, är oroande eftersom hushållens disponibla inkomster samtidigt ökar, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.