Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB startar tillväxtcenter för företag

SEB startar till sommaren tre tillväxtcenter med placering i Kista, Lund och Göteborg. Chef för dessa kompetenscenter blir Charlotte Hagberg, för närvarande chef för SEB:s region Syd.
 
- SEB ska i dessa tillväxtcenter fokusera på att hjälpa företagen med kompetens, rådgivning och vara en samtalspartner i samband med att de expanderar sin verksamhet. Vi kan också hjälpa till när företagen etablerar sig på nya marknader, ska börsnoteras eller vill ha annan kompetent rådgivning, säger Charlotte Hagberg.
 
Sverige är ett av de länder som har haft och har en stark tillväxt av nya företag. En stor del av dessa finns inom tjänste- och IT-sektorn. Sverige beskrivs ofta som världsledande inom kommunikationsområdet. Aktörer benämner Sverige som Mobile Internet Valley.
 
SEB har en lång tradition av att följa storföretagen ut i världen. Detta betyder att SEB ligger långt fram när det gäller tekniska lösningar men också rent tankemässigt - hur kunderna ska få så bra service som möjligt och hur de kan förbättra sin finansiella ställning.
 
Den erfarenheten och kompetensen vill SEB nu förmedla till företag som redan är etablerade på sina respektive marknader men som befinner sig i stark tillväxt och är i behov av finansiella råd för sin verksamhet.
 
- SEB blir genom satsningen en ännu bättre finansiell partner för snabbväxande företag. Vi vet att dessa företag har särskilda behov därför bygger vi upp en specialistkompetens för att tillgodose dessa, säger Fleming Carlborg, vice VD SEB och chef Försäljning & Service.
 
I samband med att Charlotte Hagberg får nytt uppdrag slås kontorsrörelserna i region Syd och region Väst samman. Chef för den nya regionen SEB Sydväst blir Magnus Cavalli-Björkman, nu chef för region Väst.
 
SEB-koncernen arbetar sedan tidigare med tillväxt- och IT-initiativ på företagsmarknaden genom SEB Företagsinvest, Enskilda Securities, Teknikgruppen inom Merchant Banking samt SEB e-invest. SEB Tillväxtcentra kommer att samarbeta med dessa.