Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer sin andel i Svensk Exportkredit

Förstärker i stället sin egen exportkreditverksamhet
 
SEB har tecknat avtal om att sälja sin andel, 18 procent, i Svensk Exportkredit, SEK, till ABB. Försäljningen innebär en resultateffekt för SEB på cirka 500 Mkr bestående av realisationsvinst och utdelning från SEK.
 
SEK har haft en viktig roll i förmedlandet av medellånga och långa exportkrediter till svenska banker och exportföretag.
 
SEB har under åren tillskansat sig en avgörande stor del av exportkreditmarknaden. Försäljningen av SEK betyder därför att SEB nu kan vidareutveckla och förädla den stora marknadsandelen i egen regi.
 
- SEB har alltid varit en partner för stora svenska företag med exportambitioner och har därför också en stor marknadsandel när det gäller exportkrediter. Försäljningen av SEK är ett led i vår ambition att renodla verksamheten och göra det vi är bra på själva, säger Zaid Pedersen, st f koncernfinanschef i SEB.
 
- SEB förstärker därför nu sin egen verksamhet med inriktning exportkreditprojekt. Verksamheten har stora tillväxtmöjligheter och kommer att möta och tillgodose de ökade kraven från våra storföretagskunder, fortsätter Zaid Pedersen.