Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer kreditstock på 2,2 miljarder

Som ett led i koncernens renodling och satsning på kärnverksamheter har SEB som första svenska storbank beslutat avveckla verksamheten avseende efterbevakning av krediter inom retail-rörelsen. Detta är något som redan tidigare har skett på bankmarknaden i USA.

Prisnivån för denna typ av krediter har justerats upp under de senaste åren till följd av ett förbättrat ekonomiskt klimat i Sverige. Därför bedömer SEB att tidpunkten för en försäljning nu är rätt. Köpare är Hoist Kredit AB.


Försäljningen omfattar cirka 28 000 krediter och en kapitalfordran motsvarande 2,2 miljarder kronor. Köpet sker per den 1 mars med betalning den 1 oktober 2000.


Affären medför en realisationsvinst på cirka 300 Mkr för SEB.