Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB säljer fastigheter - gör reavinst på 350 Mkr


Försäljningen av fastigheterna Näckström 21 och 28 innebär att SEB inte längre äger någon av de fastigheter där SEB bedriver verksamhet. Köpare av fastigheterna är ett nybildat bolag EB-SB Holding AB som ägs av Skandinaviska Enskilda Bankens pensionsstiftelser till 100 procent. EB-SB Holding AB köper samtliga aktier i SEB Bankfastigheter Holding AB av SEB.


Fastigheterna har en yta på cirka 16 000 kvadratmeter och kommer att hyras ut till SEB. Hyresavtalet löper under en tioårsperiod till marknadsmässig hyra.