Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Kort blir eget aktiebolag

Den 1 januari 2001 bildas SEB Kort AB, ett helägt dotterbolag till SEB. Det nybildade bolaget kommer att ansvara för all korthantering inom SEB-koncernen.
 
Syftet med förändringen är att ge kortverksamheten en tydligare profil, samt bättre förutsättningar att möta växande kundkrav på marknaden.
 
- Utgivning och hantering av kort är ett strategiskt viktigt område för oss, säger SEB:s koncernchef Lars H Thunell. Genom att kortverksamheten bolagiseras får den också en tydligare roll och profil både internt och externt. Det är inte minst viktigt med tanke på att SEB Kort bygger en stor del av sin verksamhet på samarbete med andra företag och produkter med egna varumärken.

- Hela kortområdet är inne i ett intensivt utvecklingsskede både vad gäller nya affärslösningar och teknik, t ex smarta kort, arbetet med säkrare korttransaktioner över internet, nya samarbeten och kombinationsprodukter, säger Synnöve Trygg, chef för SEB:s kortverksamhet, och blivande VD i SEB Kort AB.
 
SEB Kort är redan i dag Nordens ledande kortföretag med knappt 600 anställda, varav cirka hälften i Sverige och de övriga i Danmark, Norge och Finland.
 
I samband med bolagiseringen öppnas filialer i Norge och Danmark. Redan tidigare har SEB Kort bildat en filial i Finland.