Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB köper 5 procent i Custos

SEB har i dag förvärvat 1 209 250 aktier av serie A och 224 887 aktier av serie B i Custos. Det motsvarar 4,51 procent av kapitalet och 4,99 procent av rösterna i bolaget. Efter den aktieinlösen som planeras i Custos senare i år motsvarar detta 5,17 respektive 5,59 procent. Aktierna ingår i SEB:s handelslager.


Förvärvet är avsett som skydd för ett swapavtal med en kund, där SEB betalar avkastningen på Custos-aktien till kunden under avtalets löptid.