Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB höjer in- och utlåningsräntor

Med anledning av ändrade marknadsräntor höjer SEB in- och utlåningsräntan. Höjningen gäller från och med den 1 mars 2000.

Höjningarna varierar mellan 0,15 och 0,65 procentenheter.

Exempelvis höjs räntan på Aktieägarkonto och Kapitalkonto med mellan 0, 30 och 0,50 procentenheter beroende på vilket belopp som finns på kontot. Ett Aktieägarkonto med belopp över 250 000 kronor höjs med 0,50 procentenheter och får en ränta på 3,15 procent. Kapitalkonto med belopp över 250 000 kronor höjs med 0,50 procentenheter och får en ränta på 3,0 procent.


Räntan på Kombikonto och Balanskonto med belopp under 100 000 kronor höjs med 0,30 procentenheter och får en ränta på 0,85 procent.