Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB blir huvudpartner i ett projekt för Volvo Ocean Race -Svensk båt på startlinjen med "Gurra" Krantz som skeppare

SEB har gått in som huvudpartner i ett projekt för Volvo Ocean Race 2001-2002 organiserat av Global Team AB. SEB har som huvudpartner rätt att namnge såväl projekt som båt och kommer att utnyttja projektets alla möjligheter under 2,5 år. Därmed blir det en svensk båt på startlinjen i Volvo Ocean Race med Gurra Krantz som skeppare. SEB investerar cirka 100 Mkr i projektet under 2,5 år.


- Vår strategi är att växa i Europa på sparandeområdet och e-banking. Vi har beslutat att enas under ett varumärke i Europa; SEB. Därför är det viktigt att skapa en större kännedom om SEB, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef i SEB.


- Deltagandet med en "egen båt" i Volvo Ocean Race kommer att skapa intresse hos våra existerande och presumtiva kunder, och är också ett engagemang som ska involvera och samla alla delar av SEB och dess medarbetare. Att tävlingen denna gång har fyra hamn-stopp i Europa och slutar i Kiel och att troligen ett flertal syndikat från olika europeiska länder deltar har ytterligare bidragit till vårt intresse.

Projektet baseras på partnerskap och drivs i samverkan mellan det tjugotal företag som kommer att utgöra projektets kommersiella partners och ett syndikatsbolag med företrädarna seglaren Gunnar "Gurra" Krantz, Management- och informations-konsulten Lars Åhrén, affärsjuristen Hans Liljeblad och media/internet-entreprenören Raymond Emtemark. Syndikatsbolaget samordnar projektet och den projektanknutna promotion-verksamheten, samt organiserar och genomför den sportsliga insatsen.

Starten för Volvo Ocean Race 2001-2002 går den 23 juni, 2001 i Southampton. Tävlingen innefattar nio delsträckor och åtta stop-overs: i Kapstaden, Sydney med start i Sydney-Hobart Race med sk. "pit-stop" i Hobart, Auckland, Rio de Janeiro, Miami, Baltimore/Annapolis, La Rochelle och Göteborg. Tävlingen avslutas i Kiel den 8 juni, 2002.


Detta projekt, med SEB som huvudpartner och som organiseras av Global Team AB, kommer att genomföras uppdelat på två kampanjer, en "sommarkampanj" under juni -augusti 2000 och en "kampanj 2000-2002 för Volvo Ocean Race" under perioden september, 2000 till och med november, 2002.


- Ur projektsynpunkt kommer sommarkampanjen att utnyttjas för igångsättandet av de sportsliga förberedelserna, vad gäller designstudier och konstruktionsutveckling, planering och byggande av tävlingsbåten, säger Gurra Krantz, skeppare och sportsligt ansvarig. Vi har köpt in Silk Cut, den engelska båten från senaste Whitbread. Den blir vår första träningsbåt och vi kommer med den att inleda segeltrimning och segelträning samt påbörja besättningsurvalet.


Sommarkampanjen kommer att utnyttjas av syndikatsbolaget för avslut av förhandlingar, vad gäller köp av partnerskap i övriga partnerkategorier. SEB tänker främst utnyttja sommarkampanjen för interna förberedelser och för att skapa kunskap om projektet.

- Projektet genererar kommersiella värden, i form av "exponering", "kontakttillfällen" och "tema-värden", vilka kan utnyttjas av de involverade företagen för profilering, marknadsföring eller interna kommunikations- program, säger Lars Åhrén, promotionansvarig inom Global Team. Projektengagemanget skapar också andra fördelar för våra partners. Erfarenheten från tidigare projekt visar att det stimulerar samarbetsvilja och bidrar till ökad kunskap. Dessutom erbjuds goda möjligheter till "business-to-business" mellan de olika företag som engagerat sig i projektet.


SEB engagerar sig här i ett kommersiellt projekt på sportslig grund och som bygger på människors intresse för segling. Därför vill SEB också bidra till att öka intresset för segling och båtliv bland ungdomar , handikappade och andra grupper. Det kommer bl a att ske genom "projekt i projektet".


Sommarens seglings- och projektarrangemang omfattar bland annat deltagande i Gotland Runt, Tjörn Runt i mitten av augusti samt arrangemang på Ellös på Orust, i samband med båtbranschens båtutställning och öppna hus på Orustvarven sista veckan i augusti. Projektets träningsbåt kommer också medverka i olika arrangemang i Stockholm kring DI:s Match Racing Cup för företag som seglas med V.O.60 båtar i Stockholm i mitten av september.

- Kampanjen 2000-2002 bygger på deltagandet i Volvo Ocean Race samt pre- och post race aktiviteter. Den inleds med att en andra träningsbåt köps in under sensommaren 2000. Detta för att genomföra segeltester och träningssegling samt fortsatta besättningsurval under hösten 2000 i Portugal eller i Spanien. En ny V.O.60 kommer att börja byggas i september 2000, med en planerad sjösättning i slutet av mars 2001, säger Gurra Krantz.

Jan Torstenson har utsetts som projektledare inom SEB. Marknadschef Ingrid Jansson ingår i syndikatsbolagets styrelse, vilken också utgör styrelse för projektet.

Volvo Ocean Race, tidigare Whitbread, är världens mest utmanande segeltävling och krävande lagsport men den är också en av vår tids stora äventyr. Den ställer mänsklig förmåga mot naturens mest extrema krafter, vilket har bidragit till att göra tävlingen till en av världens största media- händelser på det sportsliga området. Tävlingens karaktär är därmed en av anledningarna till att deltagandet skapar så stor uppmärksamhet. Den kommer nu att öka i Europa till följd av fyra europeiska hamnstopp och genom att sannolikt ett flertal europeiska syndikat kommer att deltaga. Tävlingen kommer genom modern kommunikations-teknologi att bli mer exponerad än någonsin, genom främst en ökad global TV exponering och en ännu mer effektiv Internet- kommunikation.