Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB äger nu över 98 procent i Latvija Unibanka

SEB har genom sitt bud till aktieägarna i Latvija Unibanka ökat sitt ägande till 98,2 procent. Därmed blir Unibanka ett dotterbolag till SEB.
 
En fullständig integrering av Unibanka i SEB ger bankkunder i Lettland tillgång till en internationell bankgrupp. Kunder med behov av bankaffärer över de nordiska ländernas gränser och övriga Europa kan ta del av SEB:s hela nätverk.
 
- Vi vill genom SEB:s närvaro bidra till att utveckla landets finansiella sektor. Unibanka kommer att kunna dra fördel av SEB:s långa och djupa erfarenhet av bankverksamhet. Unibanka kan i sin tur bidra med erfarenheter från affärer i de baltiska länderna", säger Lars Thunell, VD och koncernchef för SEB.
 
Unibanka drivs vidare med oförändrad ledning och behåller sin lokala profil. Unibanka har en stark marknadsposition på en växande marknad med många tillväxtföretag.
 
SEB är största ägare i tre baltiska banker; Esti Ühispank med 384 900 kunder, 61 200 e-bankskunder och 65 kontor i Estland, Latvijas Unibanka med 318 600 kunder, 19 000 e-bankskunder och 70 kontor i Lettland samt Vilniaus Bankas med 244 500 kunder, 1 300 e-bankskunder och 60 kontor i Litauen. SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 700 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland samt e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se