Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Pressmeddelande


Anders Rydin, idag vice VD och ansvarig för ekonomi- och koncernstabs-funktionerna tillträder den 1 april en ny befattning med övergripande ansvar för såväl ekonomi som finansfunktionerna, dvs Group Control och Group Treasury inklusive Risk Control. Anders Rydin utses samtidigt till Chief Financial Officer (CFO).


Samtidigt utses Zaid Pedersen till Treasurer samt ansvarig för Risk Control och är därmed ställföreträdande koncernfinanschef.


Lars Isacsson, som varit vice VD och koncernfinanschef sedan 1993, lämnar sin befattning den 1 april 2000 för att gå i pension. Lars Isacsson kommer efter sin pensionering att upprätthålla en funktion som särskild rådgivare till koncernchefen.