Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pressmeddelande

Enskilda Securities har träffat ett principavtal om att gå samman med Orkla Finans (Fondsmegling). Det sker genom att Enskilda Securities förvärvar Orkla Finans från Orkla och betalar med nyemitterade aktier. Efter samgåendet kommer Orkla att äga 22,5 procent av Enskilda Securities AB och SEB resterande 77,5 procent.


Orkla Finans (Fondsmegling) är en av de största investmentbankerna i Norge inom aktiehandel, aktieanalys och corporate finance och har drygt 100 anställda. Enskilda Securities är en av Nordens största investmentbanker och bedriver motsvarande verksamhet. Enskilda Securities har cirka 420 anställda.


Enskilda Securities och Orkla Finans (Fondsmegling) kommer tillsammans att skapa Nordens ledande investmentbank med en mycket stark marknadsposition. Den sammanlagda omsättningen för 1999 uppgick proforma till cirka 2,5 miljarder SEK med totalt 525 anställda. Verksamheten finns representerad i nio länder. Marknadsandelen på Oslo Börs var proforma 12,6 procent och på OM Stockholmsbörsen 10,6 procent. Samgåendet ger vissa synergier på kostnadssidan men främst ger det en potential att stärka den positiva tillväxt som både Enskilda Securities och Orkla Finans (Fondsmegling) haft under 1999. Verksamheten i Norge kommer att bedrivas under det gemensamma namnet "Orkla Enskilda Securities".


Den nordiska marknaden för aktiehandel och corporate finance-tjänster växer kraftigt. Under 1999 ökade omsättningen på OM Stockholmsbörsen med 43 procent och på Oslo Börs med 3 procent. Sett över en treårsperiod har den genomsnittliga ökningen varit 42 procent respektive 24 procent. Inom corporate finance uppvisar särskilt förvärv och fusioner en stark tillväxt.


Per-Anders Ovin, VD Enskilda Securities AB:
- 1999 var ett mycket bra år för Enskilda Securities. I Norge har vi stärkt våra positioner men inte nått samma framgång som på övriga marknader. Samgåendet ger oss därför möjlighet att ytterligare stärka vår nordiska bas, vilket är viktigt för att lyckas även med våra europeiska satsningar. Enskilda Securities och Orkla Finans (Fondsmegling) kompletterar varandra väl och vi bedriver också våra verksamheter på ett likartat sätt. Orkla har dessutom ett mycket starkt och värdefullt nätverk i Norge som innebär en potential för meraffärer.


Lars H. Thunell, VD SEB och styrelseordförande i Enskilda Securities AB:
- Vi bedömer att samgåendet ökar värdet på vårt ägande i Enskilda Securities och visar att vi är öppna för olika typer av lösningar för våra dotterbolag och affärsområden. Samgåendet stärker också våra kopplingar till Orkla som är en av de viktigaste företagsgrupperna i Norge.


Tom Vidar Rygh, Vice VD Orkla ASA:
- Orkla Finans (Fondsmegling) har en mycket stark och ledande ställning i Norge och har också haft ett starkt 1999. För att också lyckas internationellt finns dock ett behov av att bilda större enheter för att höja lönsamheten. En kombination med Enskilda Securities löser viktiga strategiska frågor för båda firmor där Orkla Finans (Fondsmegling) och Enskilda Securities kompletterar varandra mycket väl. Vi ser fram emot att få delta som långsiktiga delägare tillsammans med SEB och stötta den nya enhetens utveckling i vad vi tror kommer vara en fortsatt intressant bransch med stark tillväxt.


Tom Vidar Rygh, Vice VD Orkla ASA föreslås bli invald som Orklas representant i Enskilda Securities styrelse.


Principavtalet och transaktionen är bl a villkorade av due diligence och att nödvändiga myndighetstillstånd erhålles.Inbjudan till press konferens:
En presskonferens med anledning av samgåendet kommer att hållas kl. 14.00 på Orkla Finans kontor, Tordenskioldsgate 8-10, Oslo. Tom Vidar Rygh, Lars H. Thunell och Per-Anders Ovin deltar.