Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny organisation för internationell tillväxt

Som en följd av koncernens internationella expansion har SEB beslutat organisera verksamheten gentemot sina två huvudkundgrupper; privatpersoner och företag. Syftet är att förstärka och vidareutveckla SEB:s kunderbjudanden på ett mer effektivt sätt. Det innebär en uppdelning av verksamheten i fem divisioner som i sin tur innehåller ett antal affärsområden.
 
Hela den svenska privatkunds-verksamheten med 4 000 anställda, samlas i division Personal Banking Sweden, med Mariana Burenstam Linder som chef. Den består av privatsidan av Försäljning & Service samt Enskilda Banken, den svenska e-bankingverksamheten och mindre företag.
 
Private-/Affluent Banking- och e-bankingverksamheterna utanför Sverige och Tyskland med cirka tusen anställda i Finland, Norge, Danmark, England, Schweiz och Luxemburg kommer att samlas i en division, Personal Banking International, med Fleming Carlborg som chef. I divisionen ingår även SEB Kort.
BfG, med 4 500 anställda utgör en division med Lars Lundquist som ansvarig.
 
Företagsverksamheten samlas nu i en ny division; Corporate & Institutions, med 3 700 anställda under ledning av Monica Caneman. I divisionen ingår affärsområdena Merchant Banking, Mid Corporate , (medelstora företag som tidigare hanterats av Försäljning & Service), SEB Securities Services samt Enskilda Securities.
 
Av affärsområdena Invest & Fonder och SEB Trygg Liv bildas en ny division Investment Management & Life, med 1 100 anställda med Anders Mossberg som chef.
 
Förutom i dessa fem divisioner arbetar cirka 6 000 personer i övriga enheter, vilka inkluderar Baltikum, med dotterbanker i de tre baltiska länderna, den delägda BOS bank i Polen, samt koncernens IT-bolag.
 
- Vår vision är att bli ledande i Europa inom e-banking och sparande. Koncernen växer snabbt och har fortsatta expansionsplaner. Vi ser också hur internet vuxit så kraftigt och blivit en central del i allt vi gör att andra kanaler bättre måste samordnas och anpassas. Koncernen blir nu organiserad efter kundbehov snarare än produkter, vilket också har varit viktigt för oss. Vi får också mer kraft i vår nordiska affär genom samordning av e-banking och private-bankingverksamheterna. Totalt får vi nu ett mer effektivt användande av resurser och tydligare styrning, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef.
 
Mariana Burenstam Linder, Fleming Carlborg och Annika Bolin, som chef för SEB Merchant Banking, blir nya ledamöter i SEB:s verkställande ledning. Övriga medlemmar är Lars H Thunell, VD och koncernchef, Monica Caneman,
 
st f koncernchef, Ann-Charlotte Dahlström, personaldirektör, Lars Gustafsson, CIO, Johan H Larson, chef e-banking utveckling, Lars Lundquist, ansvarig för BfG, Anders Mossberg, chef för Investment Management & Life samt Anders Rydin, CFO.
 
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt över 700 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland samt e-banking i Storbritannien. Läs mer om SEB: www.seb.se