Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens nysparande har ökat med 20 miljarder - men hushållens direkta aktieinnehav minskat med 54 miljarder kronor

SEB är fortsatt största aktör på den svenska sparandemarknaden med en marknadsandel på 19,8 procent. Föreningssparbanken ligger tvåa med 19,3 procent, Skandia har 15,0 procent, Merita Nordbanken 12,6, Handelsbanken 9,3 och Länsförsäkringar 6,5 procent.


Sparandet i fondförsäkring är den sparform som står för den största ökningen, 4,5 procent eller 8 miljarder kronor. SEB är marknadsledande inom fondförsäkringar med en andel på 28,4 procent. Försäkringar och direktägda aktier står för huvuddelen av den totala sparandestocken (31 respektive 28 procent).


Av hushållens sparande ligger endast cirka 20 procent i rena räntebärande placeringar. Som jämförelse kan nämnas Tyskland där motsvarande siffra är 40 procent.

- Ur ett europeiskt perspektiv kan man tolka det som att svenskarna är mer riskbenägna vad beträffar sparbeteende. Sparandet i Tyskland har hittills varit väldigt traditionellt, men en förändring håller på att ske, vilket gör den tyska marknaden väldigt intressant för oss, säger Anders Mossberg, chef för Asset Management & Liv.


Hushållens skulder är 920 miljarder, vilket är en ökning med 8,3 procent sedan tredje kvartalet 1999.


- Hushållen fortsätter att låna pengar till konsumtion. Men än så länge är hushållens balansräkning god. Hushållens finansiella tillgångar är tre gånger så stora som hushållens skulder, trots höstens börsoro, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB:s privatekonom.