Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Enskilda Securities samgående med Orkla Finans (Fondsmegling) ASA är fullbordat

Enskilda Securities har idag fullbordat samgåendet med Orkla Finans (Fondsmegling). Transaktionen innebär att Enskilda Securities AB förvärvar Orkla Finans (Fondsmegling) ASA från Orkla Finans ASA, med betalning i form av nyemitterade aktier. Efter samgåendet kommer Orkla Finans ASA att äga 22,5 % av aktierna i Enskilda Securities AB och SEB återstående 77, 5 %. Samgåendet sker formellt per den 1 januari 2000.


Parterna har nu erhållit nödvändiga myndighetstillstånd.


Per-Anders Ovin, verkställande direktör i Enskilda Securities AB:

- "2000 har börjat mycket bra för både Enskilda Securities och Orkla Finans (Fondsmegling). Dessutom har samgåendet tagits emot mycket väl av både kunder och anställda. Arbetet med att integrera de två enheterna fortskrider i enlighet med planerna. Denna transaktion har varit viktig för Enskilda Securities för implementeringen av vår strategi. Det är uppenbart att vi nu är den ledande nordiska investmentbanken. Med denna plattform som bas kommer vi att fortsätta att stärka vår kompetens och position som en ledande europeisk investmentbank inom främst IT- och teknologisektorerna."