2011-03-11 16:57

Välfärdsutmaningarna – nu i nytt format

– Under hösten och vintern har jag deltagit i en rad möten som handlat om våra framtida välfärdsutmaningar, säger Jens Magnusson. Välfärdsfrågorna inrymmer många dimensioner med både stora samhällsutmaningar och spännande affärsmöjligheter så jag förstår att intresset är stort. I samband med dessa möten har det ofta framförts önskemål om ett sammanfattande material kring detta tema. Min förhoppning är att denna folder ska fungera som ett sådant stöd.

Foldern är på 16 sidor i A5-format.

Läs foldern