2017-04-24 10:39

Vägen till Brexit, vad händer nu?

Storbritanniens regering lämnade nyligen in den formella ansökan om utträde ur EU. Därmed har klockan börjat ticka och medlemskapet i EU upphör den 29 mars 2019. Men hur går det till att lämna unionen? Vad händer nu? Kommer tiden att räcka till? I en kort illustrerad film svarar SEB:s expert Richard Falkenhäll på dessa och andra frågor.

Inga formella förhandlingar påbörjats och de kommer heller inte igång förrän efter det brittiska nyligen utlysta parlamentsvalet 8 juni. Däremot har både Storbritannien och EU tagit fram riktlinjer för hur man vill utforma förhandlingarna och grundläggande förhandlingspositioner.

Viktigt för Storbritannien är:

  • Fullständig suveränitet, det vill säga att man själv styr över all brittisk lagstiftning i framtiden.
  • Rätt att kontrollera all invandring, också från EU-länder.
  • En lösning angående rättigheterna för de brittiska medborgare som idag är bosatta i EU-länder och för de EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien.
  • Ett frihandelsavtal med EU.

Viktigt för EU är:

  • Storbritannien ska kvarstå som en nära partner till EU.
  • Förhandlingarna ska ske i två steg där villkoren för Storbritanniens utträde förhandlas i ett första steg och först därefter påbörjas förhandlingarna om villkoren för den framtida relationen.
  • Storbritannien kommer aldrig att kunna ges samma rättigheter som partner som man hade som medlem och man kommer aldrig att tillåta att Storbritannien plockar russinen ur kakan.