2012-02-16 16:03

Svenska banker med på Moodys bevakningslista

Åtgärden återspeglar den kombinerade effekten av den utdragna eurozonkrisen, den försämrade ratingen för nio länder i eurozonen samt utmaningen för kapitalmarknadsberoende banker att verka i detta klimat.

I Sverige omfattar åtgärden de fyra systemviktiga bankerna, däribland SEB samt Landshypotek. De negativa utsikterna för eurozonen innebär att dessa fem svenska banker riskerar nedgradering av den långfristiga ratingen med ett steg från i dag.

Den kortfristiga ratingen bekräftas som oförändrad för SEB, Handelsbanken och Nordea.

– Effekten av Moodys åtgärder är idag svåra att bedöma men ska ändock kontrasteras mot att svenska banker åtnjuter ett mycket stort förtroende internationellt på grund av starka kapitalkvoter, god tillgångskvalitet och bevisad upplåningskapacitet, säger ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back.