2013-09-17 11:00

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan

– Avkastningen i portföljen fortsätter att ha en positiv utveckling under september och vi ser att de allmänna ekonomiska utsikterna har börjat ljusna.  Mot bakgrund av god kollektiv konsolidering ger det oss möjlighet att återigen höja återbäringsräntan, säger vd Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 augusti 2013 116 procent och solvensgraden uppgick till 190 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 5,1 procent.