2019-01-30 10:42

Nytt fokus när Nina axlade vd-posten

När Nina Thelin blev vd i familjeföretaget Stringo var utmaningarna ökad konkurrens och pressade priser. Lösningen blev ett nytt fokus på kundanpassade produkter och en tydlig varumärkesstrategi – något som bar frukt. I januari representerar hon region Norr i kategorin Bästa internationella tillväxt i EY, Entrepreneur of the year.

För 30 år sedan började Göran Fahlén utveckla och tillverka fordonsflyttare. För fyra år sedan tog dottern Nina Thelin över vd-posten.

– Vi säljer fordonsflyttare till bilindustrin över hela världen. Fordonsflyttarna används för att flytta bilar inomhus vid produktion, utveckling och testning, säger Nina.

– Länge hade vi inga konkurrenter, men på senare år har de börjat dyka upp. Vi har till exempel en kinesisk konkurrent som tar ungefär en tredjedel av vårt pris, så det har blivit viktigt för oss att visa vad som skiljer oss från andra företag i branschen. Ett exempel är att vi till skillnad från konkurrenterna kundanpassar varje maskin, bland annat utifrån vilken typ av bilar som ska flyttas, hur lokalerna ser ut och om fordonen ska in i hissar eller inte.

Att Stringo inte längre är det enda företag som tillverkar fordonsflyttare har gjort att Nina valt ett annat fokus för företaget.

– När min pappa ledde företaget var det stort fokus på att ta fram bra produkter. Nu har vi bra produkter som vi kundanpassar för att få nöjda kunder. Men det nya marknadsläget har gjort det ännu viktigare för oss att visa vilka vi är, vad vi står för och vad som skiljer oss från konkurrenterna.

– Det har även gjort att vi gått från att jobba mot distributörer och återförsäljare till att jobba närmare slutkunderna, för det är då vi får chans att visa vårt mervärde. Vi har 30 års erfarenhet, kunderna får det de behöver, vi är bra på det vi gör, och det måste vi berätta för kunderna.

Under 2018 omsatte Stringo 65 miljoner kronor, men Nina säger att siffror och resultat inte är det som driver henne.

– Jag jobbar inte mot bokslut och har inga mål som har med vinstmarginaler att göra. Visst kan vinst vara en positiv kraft med det är aldrig målet för det jag gör. För mig handlar företagande om något helt annat; just nu vill jag göra en resa med vårt varumärke. Vi har stor potential i vår produkt och vårt varumärke och jag tror att jag tillsammans med min anställda kan bygga upp och göra något riktigt bra.

www.stringo.com