2019-05-10 09:15

Nu lanseras första steget i SEB:s nya affärsplattform

Nu lanseras första steget av Business Arena, SEB:s nya digitala affärsplattform för företag och institutioner. Målet är att samla alla tjänster på ett och samma ställe. 

Första versionen är för de kunder som använder internetbanken för företag, C&I Online och Valutahandel. Genom att logga in med samma identifieringslösning som idag får kunderna tillgång till de funktioner som finns i dessa kanaler via en och samma inloggningssida.

Business Arena byggs stegvis och kommer på sikt att ersätta de digitala kanaler som har byggts upp för olika produkter och kundsegment. Målbilden är att erbjuda en sömlös integration av alla tjänster och funktioner som företag och finansiella institutioner behöver.

Den nya plattformen byggs med modern och flexibel teknik där SEB enklare kommer att kunna integrera moduler från externa leverantörer, allt för att ge användarna en bättre kontroll och överblick över sin verksamhet. Tack vare den nya plattformen kan nya funktioner och tjänster lanseras snabbare och mer kontinuerligt än idag.:

Business Arena beta har utvecklats tillsammans med ett antal pilotkunder och öppnas nu upp för alla kunder att hjälpa till och testa och utveckla den nya plattformen Sedan april finns Business Arena beta tillgänglig som ett nytt val i inloggningsmenyerna på seb.se och sebgroup.com.

Läs mer om Business Arena