2013-04-10 17:00

Inbjudan - SEB:s delårsrapport Kv 1 2013

I samband med delårsrapporten inbjuds till följande informationstillfällen under samma dag:

Presskonferens
Tid: 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 13:00
Annika Falkengren, Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7131 2799, ange konferens id:  931046, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=364824&Conf=187220

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Tisdagen den 30 april

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back, Ulf Grunnesjö och Per Andersson, IRO.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Marie Karlsson
via e-mail marie.x.karlsson@seb.se eller telefon 08-763 90 50, så snart som möjligt.